Før renteutgiftene som fradrag

skattetrekk

Det at vi får skattefradrag for utgifter forbundet med lån, er en redusering av lånekostnadene som mange glemmer. Reduksjonen kommer i form av lavere skatt, noe man ikke merker noe til før det påfølgende års skatteoppgjør. Skattefradraget gjelder de fleste typer lån en vanlig privatperson kan ta opp, også lån fra foreldre, venner eller arbeidsgivere, så lenge lånet kommer med en eller annen form for kompensasjon i favør av den som yter lånet.

Du får 27% fradrag på gjeldsrenter

Skattefradraget bør tas med når man vurderer kostnadene på et lån, og når man ser på hvor mye man har økonomi til å betjene årlig. Per 2016 er dette fradraget på 27% av gjeldsrentene og tilhørende kostnader. Det betyr at de reelle kostnadene for et lån er 27% lavere enn det som oppgis som årlige totalkostnader når du mottar et lånetilbud. Låner du for eksempel 200 000 kroner med 10% effektiv rente, der de årlige rente- og gebyrkostnadene er til sammen 20 000 kroner, er dine reelle kostnader for lånet 5 400 kroner lavere enn dette. Du må riktignok betale hele de 20 000 i månedlige innbetalinger, men du vil deretter få redusert skatten din med de 5 400 kronene i det inneværende året.

Gjelder alle vanlige omkostninger

Skattefradraget for gjeldsrenter gjelder alle forfalte og betalte renter. Her må man være oppmerksom på omstendighetene rundt et årsskifte. Forfalt rentene i inneværende år (2016), men du betalte ikke før i januar det påfølgende året, skal disse rentene trekkes fra først på neste års ligning (2017). I tillegg gis det fradrag for alle omkostninger når du tar opp et lån, noe som normalt gjelder kun etableringsgebyr, samt alle gebyr som har med vanlig administrasjon av lånet å gjøre. Dette siste er normal termingebyr og fakturagebyr. Skal du refinansiere annen gjeld, får du fradrag for de samme kostnadene forbundet med dette (nytt etableringsgebyr). Du får også fradrag for kostnader i forbindelse med taksering ev eiendom dersom formålet er at eiendommen skal stilles som sikkerhet for lånet.

Dette får du ikke fradrag for

Du har ikke krav på skattefradrag for utgifter som skyldes mislighold. Med andre ord skal du ikke føre opp purregebyr, gebyr for betalingsoppfordringer, inkassosalær eller lignende i selvangivelsen. Kostnader i forbindelse med tinglysning, tvangssalg av sikkerhet eller lignende, gir heller ikke skattefradrag. Unntaket her er at du derimot får skattefradrag for forsinkelsesrenter. Dette er renter som legges til på de vanlige rentene, og som løper fra det tidspunktet et månedlig avdrag skulle vært innbetalt.

Husk å sjekke ligningen

Heldigvis er det slik at alle disse fradragene blir automatisk oppført i selvangivelsen. Skattemyndighetene innhenter alle relevante opplysninger fra bankene, og fører de så inn i ligningen din. Likevel anbefales det at man selv sjekker at tallene stemmer. Det hender det skjer feil, og om man ikke oppdager disse på egenhånd, kan man tape penger i form av skatt man egentlig ikke skulle betalt. De opplysningene som skattemyndighetene bruker når de ligner deg, finner du i årsoppgaven du mottar fra banken din. Denne kommer som regel i posten rett over nyttår.