Spare penger: investere i fond eller bruke sparekonto?

sparekonto

Et dilemma nesten alle nordmenn står ovenfor i løpet av livet er hvordan man skal forvalte de pengene man har opparbeidet seg. Skal man tro statistikken fra VVF (Verdipapirenes Forening) er det så mange som 1,2 millioner nordmenn som bruker aksjefond som sparemetode, noe som forteller en del om fondsparingens popularitet. I følge flere eksperter er det vanskelig å spå utfallet av en fondsparing på grunn av at det i følge Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB, er ”nesten umulig å forutsi når topp og bunn er nådd”.

Så hvorfor har sparing i fond blitt så populært blant nordmenn?

Hovedbegrepene er naturligvis rente og avkastning. Det å sette pengene på sparekontoen med en så lav rente som vi har sett de siste årene gir veldig liten avkastning, noe man begynner å merke hvis man opparbeider seg en respektabel sum på kontoen. Desto høyere beløp man har på sparekontoen, desto viktigere blir det å forvalte pengene slik at man får høyest mulig vekst. I følge en artikkel som ble publisert på Dinside.no har mer enn 200,000 nordmenn en bankkonto med mer enn èn million kroner stående. Med andre ord er vekstpotensialet veldig stort for veldig mange mennesker. Og da kan fondsparing altså være en fornuftig mulighet.

Hva er fondsparing?

Fondsparing kan kort fortalt defineres som aksjekjøp med svært lav risiko. Et fond defineres som en samlet gruppe investeringer flere mennesker gjør sammen i monetære verdier. Det finnes to typer investeringsfond i Norge i dag. Hvis man investerer i aksjefond vil forvaltningskapitalen bli investert i forskjellige firmaer på aksjemarkedet, alt ettersom hva forvaltningsselskapet ser på som fornuftig. Det er altså ikke forbrukerne som selv står for å velge ut investeringer i fondene, men man gir myndighet til banken om å la dem investere for dine penger – hvor dere begge sitter igjen med et høyere beløp dersom investeringen skulle gi positiv avkastning. Rentefond er et investeringsfond som plasserer pengene i kjøp av obligasjonspapirer.

Ved å investere i et fond legger du altså dine penger i andres hender for så å håpe på at de investeringene vedkommende gjør vil være økonomisk gunstige. Det er viktig å nevne at bankene ofte ansetter sine beste økonomer til å justere kapitalbalansen i et fond og at man driver med aktiv risikospredning ved å kjøpe andeler i mange små obligasjoner eller bedrifter for å unngå de store tapene.

mutual-fundsHvor risikofylt er fondsparing?

I likhet med all annen aksjehandel kommer ikke sparing i fond uten usikkerhet og risiko.

Det aller sikreste vil naturligvis å kombinere et sikkert rente- og aksjefond slik at du får ”det beste fra to verdener”. Man kan enkelt lese seg opp på historikken til det enkelte fondet for å se om de har gitt en positiv avkastning over en lengre periode. For det er nemlig slik at det aller vanligste vil være å investere i fond dersom man ser for seg et investeringsscenario som strekker seg minimum fem år frem i tid. Jesper Algaard, avdelingsleder i Forvaltningshuset i Bergen, sier i et intervju med Aftenbladet at man skal kunne forvente en avkastning på 3-4 prosent hvis man setter investeringen i et tiårs-perspektiv.

Hvor risikofylt er en sparekonto?

Du hadde kanskje trodd at det var 100 % sikkert å ha alle pengene plassert i en sparekonto i en av Norges største banker. Jeg trodde det samme helt til jeg begynte å gjøre litt research på det. Banksikringsloven er en del av Norges Lover og regulerer hvilke forbrukerrettigheter man har hvis banken går konkurs. Den sier at man ”kun” har krav på erstatning av to millioner norske koner.

Utenlandske banker som opererer i Norge med et norsk merkevarenavn kan kun garantere at deres forbrukere får tilbake 160,000 NOK ved en eventuell konkurs.

Nå er heldigvis banksikkerheten i Norge betraktelig bedre enn i mange andre land, men det er verdt å vite at det ikke er helt risikofritt å ha pengene plassert på sparekontoen. Hvis du finner et investeringsfond med god TR (Track Record) over en lang periode som har operert med et større beløp i en årrekke med mange fornøyde kunder, så er det ingenting som tilsier at det vil være en dårlig investering nå som styringsrenten er så lav som den er.